Soon Group Sp. z o.o.

ul. Polna 50 lok. 404; 00-644 Warszawa

T/F. +48 899 05 93; biuro@soongroup.pl

SooN group to specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w przygotowaniu, realizacji i nadzorowaniu inwestycji budowlanych oraz wielobranżowy zespół projektantów.

SooN group obsługuje inwestycje realizowane według dowolnych modeli kontraktów.

Na każdym etapie inwestycji SooN group oferuje kompletny zakres usług, w tym:

Prace wstępne

 1. Analiza stanu prawnego nieruchomości.
 2. Analiza chłonności terenu.
 3. Ocena rentowności planowanej inwestycji
 4. Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna
 5. Koncepcja architektoniczno budowlana

Przygotowanie inwestycji

 1. Uzyskanie wymaganych prawem dokumentów formalnych
 2. Przygotowanie niezbędnych opracowań (raport środowiskowy, operat wodno-prawny itp.)
 3. Opracowanie wielobranżowej dokumentacji budowlanej
 4. Uzyskanie pozwolenia na budowę
 5. Pomoc w uzyskaniu finansowania inwestycji (negocjacje z bankami itp.)
 6. Monitorowanie procedur urzędowych
 7. Opracowanie projektów przetargowych wraz z kosztorysami
 8. Organizacja przetargów na wyłonienie wykonawców lub generalnego wykonawcy
 9. Negocjacje umów z wykonawcami

Realizacja inwestycji

 1. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru
 2. Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu
 3. Analiza i nadzór nad kosztami budowy oraz bezpieczeństwem finansowym inwestycji
 4. Odbiory międzyetapowe robót zanikających oraz końcowe;
 5. Audyt oraz kontrola projektów technicznych i realizacji robót budowlanych
 6. Niezależny audyt BHP prowadzonej inwestycji
 7. Opracowanie świadectw energetycznychRealizując inwestycję na podstawie dokumentacji budowlanej i wykonawczej opracowanej przez odrębny podmiot SooN group oferuje również:Nasze usługi mogą być również świadczone w języku angielskim, niemieckim i rosyjskim.

Zarząd spółki